Källkritik och tolkning

Det är många saker att bemästra när man tittar på källor som är hundra år gamla. Ord vi inte använder längre, ironi, obegripliga symboler och inte minst en handstil som inte en människa kan läsa. Kan man hitta fakta i politisk propaganda? Vad minns en person som återberättar en händelse efter 50 år?

Till alla dokument, oavsett typ, bör man ställa några grundläggande källkritiska frågor:
Vad är det för typ av källa?
När och i vilket syfte har den upprättats?
Vad berättar källan och vad berättar den inte?
Vilka andra källor behövs för att komplettera uppgifterna?

Här har vi samlat några dokument som exempel på olika aspekter av källkritik och tolkning.

DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument   avskrift finns

  

Läsa handskrivet? Något att börja med
"När kan en yngling anses som man?" Protokoll från diskussionsövning med föreningen Lek och allvar 5 april 1903. Diskussionen handlar om mannen, men vad är allvar och vad är lek?

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Ungdomsföreningen Lek och allvar, Ås, vol 1

Bildtolkning - foto
Ett fotografi är alltid taget av någon, ofta med ett visst syfte.  Studera fotot från ålderdomshemmet för samer där personal och boende syns tillsammans. Hur är personerna klädda och uppställda? Betyder detta något? Är bilden arrangerad? Ivilket syfte? Kan man säga något om personalens och de boendes relation till varandra? Skulle bilden användas till något tror du?

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Fjällgård, KMAs ålderdomshem för samer, fotografi nr 504
  

Politisk propaganda i text och bild
I riksdagsvalet 1911 fanns tre ganska jämnstarka partier. Flygbladet handlar om två av dem och är utgivet av det tredje. På det viset speglas alla tre partiernas politik och hur de förhåller sig till varandra. Men vad kan man lita på i ett politiskt flygblad? Finns det något som är fakta? Hur använder man sig av den politiska bilden för att föra fram budskapet?

Källa: Arkivcentrum Örebro, Folkpartiet liberalerna Örebro län, vol. E1:1

Bildtolkning - Färger och symboler
Tre fanor och standar från tre rörelser. Färgvalet skiljer sig mellan fackföreningen, nykterhetslogen och den kvinnliga rösträttsföreningen, men samtidigt har de en del gemensamt i hur de uttrycker sig. Varför har man valt det man valt?

 

Fana för Hamnbyggnadsfackföreningen i Halmstad

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, fansamlingen


Standar för IOGT ungdomslogen 942 Vinterny, Arbrå

Källa: Arkiv Gävleborg, IOGT logen 1669 Arbrå Framtid, ungdomslogen 942 Vinterny


Standar för Karlstads Förening för kvinnans politiska rösträtt

Källa: Folkrörelserna arkiv för Värmland, Karlstads FKPR

 

Bildtolkning - Skämtteckningen
Ett exempel på hur ett högst politiskt budskap kan föras fram i lättsam form. Teckningen ur Karbasen 18 juli 1908 visar ankomsten av engelska strejkbrytare till Malmö hamn och hur folk i land reagerar. Hur framställs strejkbrytarna? Arbetarna? Bolagsdirektören? Militären? Vilket är budskapet?

Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Anton Nilsons personarkiv

Talar protokollet sanning?
Ett mötesprotokoll är noteringar från ett möte som ska återge vad som sagts och beslutats. Men vad säger egentligen protokollet? Kan man lita på att allt som står är korrekt? En annan fråga är vad som inte skrivits i protokollet, men som ändå hände på mötet. Kan man läsa saker mellan raderna?
Studera Bollnäs moderata kvinnoklubbs kortfattade protokoll från 1917 då ett föredrag om kvinnans rösträtt hålls. Försök att utifrån texten återskapa mötet och känna av vilken stämning och vilka åsikter folk har om den kvinnliga rösträtten. Tror du att alla vågar yttra sig?

Källa: Arkiv Gävleborg, Bollnäs moderata kvinnoklubb, vol A1:1